Utgångspunkten är att en bostadsrättsförening skall ha en ekonomi i balans. Istället för att ge utdelning i form av vinst till dess medlemmar balanserar man ekonomin, ofta genom att sänka avgiftsnivån.

Kassaflöde är ett vinsmått som bortser från avskrivningar (vilket inte påverkar kasssaflöde). Det ger en bra indikation på om föreningen är under eller överfinansierad.  Ett positivt kassaflöde innebär alltså att föreningen eventuellt kan sänka sina avgifter i framtiden eller åtminstone inte höja dem ifall det finns underhållsbehov. Motsvarande betyder ett negativt kassaflöde att föreningen troligen behöver öka sina intäkter, antingen genom att höja avgifterna eller att höja hyresintäkterna, för att få föreningen i balans.

Hittade du svaret?