allabrf.se har Sveriges största databas med ekonomisk information om bostadsrättsföreningar. Under 2015 lanserades ett betygssystem för att ranka föreningar baserat på deras ekonomi. Syftet med betygssystemet är att hjälpa konsumenter att analysera och jämföra bostadsrättsföreningar ekonomiska situation. 

Betygssystemet utgår från en övergripande ekonomisk analys baserad på föreningens årsredovisning. Det tar inte hänsyn till fastighetens skick.

Hittade du svaret?