Betygssystemet består av ett index som består av sex viktiga parametrar: skuldsättning (30%), avgiftsnivå (20%), kassaflöde (20%), hyresintäkter (10%), drift- och underhållskostnader (10%), räntekänslighet (10%). 

Varje parameter rankas först individuellt baserat på gränsvärden, därefter läggs de samman i ett viktat index.

Utöver de sex parametrarna analyserar även beskattningsstatus och ägandeform av fastigheten. En bostadsrättsförening som är "Oäkta" och/eller upplåter sin fastighet med tomträtt kan som mest få betyget A.

Hittade du svaret?