När en bostadsrättsförening bildas så finansieras den vanligtvis av en kombination av eget kapital i form av insatser från medlemmarna plus föreningens långfristiga skulder. En bostadsrättsförenings långfristiga skuld är ofta en stor del av föreningens kostnader och påverkas inte av medlemmarnas försäljning av föreningens bostadsrätter i andra hand.

Bostadsrättsföreningens lån per kvadratmeter är ett av det absolut viktigaste nyckeltalen när man analyserar en bostadsrättsförening. Föreningsskuld är den gemensamma skuld som alla boende har andelar av i en bostadsrättsförening. Om du köper en bostadsrätt för 70 000 kronor per kvm i en bostadsrättsförening som har 30 000 kronor i föreningslån per kvm betalar du egentligen motsvarande 100 000 kronor per kvm för ditt boende. Om lägenheten är 70 kvm så motsvarar din andel av föreningslånet över 2 miljoner kronor.

Medianvärdet i Sverige är ca 5000 kr per kvm (2013) men kan variera från 0 till över 25000 kr per kvm.

Hittade du svaret?