Årsavgiften är en av de viktigaste faktorerna när man ska bedöma en bostadsrätts marknadsvärde. Om föreningen måste höja årsavgiften efter ett köp kan det innebära att lägenhetens marknadsvärde sjunker och vice versa.

Årsavgiften per kvm kan enkelt räknas ut baserat på en indviduell bostadsrätt. Formeln är månadsavgift * 12 / bostadsrättens yta (exempel en 60 kvm bostadsrätt med en månadsavgift på 3000 har en årsavgift på 3000 * 12 / 60 = 600 kr per kvm).

Den genomsnittliga årsavgiften per kvm är ca 630 kr per kvm (2019), men varierar vanligtvis mellan 0 och ca 1200 kr per kvm.

Hittade du svaret?