Utöver månadsavgiften har många föreningar hyresintäkter och andra intäkter. Speciellt i centrala lägen kan föreningar ha mycket stora intäkter från affärslokaler, kontorslokaler och garage. De kan i vissa fall vara så stora att hela föreningens kostnader betalas med dessa hyror. Höga hyresintäkter är således något positivt som gör att månadsavgifterna kan hållas låga. I extrema fall kan medlemmarna bo “gratis“.

Om hyresintäkterna är allt för stora finns dock en risk att bostadsrättföreningen klassas som en oäkta förening. 

Genomsnittliga hyresintäkter är ca 115 kr per kvm (2013), eller ca 15% av total intäkter. 

Hyresintäkter indikerar även att så kallade ”Dolda tillgångar” finns i föreningen i form av bostadsyta eller lokalyta som potentiellt kan säljas till marknadspris och exempelvis möjliggöra amortering av föreningens lån.

Hittade du svaret?