Driftkostnader är alla löpande kostnader för föreningen,  t ex värme, sophantering, fastighetsskötsel, administration, externa förvaltning och eventuell lön till styrelse. Låga driftskostnader betyder låga boendekostnader. Snittet i Sverige är ca 350kr/kvm, och kan variera mellan ca 200 och 500 kr per kvm. Nivån för underhållskostnader beror mycket på vad styrelsen beslutar om samt fastighetens status. En riktlinje är att reservera 150kr per kvm för dagens och framtida underhåll och reparationer.

Från 2019 mäter vi drift-och underhållskostnader per kvm totalyta, istället för att bara inkludera boyta.

Hittade du svaret?