Räntekänslighet introducerades som ett nytt nyckeltal i betygssystemet under 2019. Tidigare användes Räntekostnader per kvm boyta. 

Räntekänslighet mäter hur sårbar föreningens ekonomi är för ökade räntekostnader.

Exempel: En förening som har räntekänslighet på 10% innebär att föreningen kan behöva öka sina avgifter med 10% om räntan ökar med 1% .  

Hittade du svaret?