Vi eftersträvar att ha så korrekt information som möjligt om alla Sveriges bostadsrättsföreningar. Delar av information läses in digitalt från inscannade årsredovisningar vilket gör att fel kan återfinnas. Vi uppmanar alltid bostadsspekulanter att kontrollera nyckeltal i årsredovisningar samt kontakta föreningen för kontroll av data. 

Fick du svar på din fråga?