I undantagsfall kan en BRF-analys innehålla ej uppdaterad data, detta beror ofta på att det tar tid att få in nya årsredovisningar efter att föreningen får ett godkänt bokslut. 

Om man som kund upptäcker det och har tillgång till en mer aktuell årsredovisning, så går det bra att skicka in dokumentet så uppdaterar vi analysen.  

Hittade du svaret?