De flesta föreningarna har åtminstone ett eller ett par delbetyg som är sämre (B eller C). Det betyder generellt inte att föreningen har en dålig ekonomi i sin helhet, men indikerar på svagheter inom respektive område. 

Det är det totala betyget som ger enskilt bäst underlag för en helhetsbedömning av bostadsrättsföreningen. 

Hittade du svaret?