Uppgifterna gällande boyta och lokalyta kommer  ifrån Lantmäteriet. I vissa fall kan dessa vara felaktiga, eller ej uppdaterade då det kan ha skett utbyggnader eller liknande. Upptäcker ni en felaktighet så får ni gärna kontakta oss på update@allabrf.se så uppdaterar vi uppgifterna.  

Hittade du svaret?