Värderingen kommer från Valueguard. Valueguard är en av Sveriges ledande aktörer inom försäljningsdata av både bostadsrätter och villor. Varje månad ger företaget ut ett index om prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Detta index används flitigt av bl.a. media för att rapportera om priser på bostadsmarknaden. 

Värderingen är en statistisk jämförelse som baseras bl.a. på ett antal liknande jämförelseobjekt i närområdet.

Hittade du svaret?