En överlåtelseavgift läggs på automatiskt när du antingen köpt eller sålt en bostad i din bostadsrättsförening. Avgiften styrs av föreningens stadgar och det är styrelsen som beslutar huruvida den ska tas ut eller inte. Överlåtelseavgiften är upp till 2,5% av ett prisbasbelopp.

Pantsättningsavgiften är en administrationsavgift som föreningen kan välja att ta ut för administrativt merarbete i samband med att du tagit ut en ny pant på din lägenhet. Du blir debiterad en pantavgift för varje nytt lån som du tar. Pantavgiften uppgår till 1 procent av prisbasbeloppet.

Hittade du svaret?